Quy định và hình thức thanh toán:

  • Hiện tại công ty không cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến
  • Mọi hoạt động mua hàng – thanh toán đều theo hình thức:

Lập hợp đồng mua bán,quy trình mua bán, xuất hóa đơn, thanh toán được thực hiện theo các điều lệ trong hợp đồng.